AML (anti penningtvätt) & Sekretesspolicy

AML (anti penningtvätt) & Sekretesspolicy

 

Oavsett om du är en före detta eller befintlig kund eller bara en besökare på vår hemsida, är sekretessen för våra användare vår främsta oro. Därför tar Titan Trade alla nödvändiga åtgärder för att skydda den personliga information som samlas in från våra värdefulla kunder.

1.    Genom att förse företaget med din personliga information, som fullständigt namn, postadress, ID eller körkortsnummer, passnummer etc., ger du företaget fullt medgivande att samla in, använda, lagra och skydda de uppgifter som lämnats på det sätt som beskrivs nedan.

2.    Företaget kommer att samla personlig information från kunder under omständigheterna nedan:

2.1    När du öppnar ett Live / Demo handelskonto hos Bolaget (När du fyller i elektroniska registreringsformulär).

2.2    När du sätter in pengar på ditt personliga handelskonto.

2.3    När du tar ut pengar från ditt personliga handelskonto.

3.    Den personliga information som kan samlas in inkluderar:

3.1    Personlig information så som Fullständigt namn, Adress, Födelsedatum, ID nummer och sysselsättning.

3.2    Finansiell information såsom tillgångar, investeringserfarenhet och månadsinkomst, i syfte att utvärdera din handelsupplevelse.

3.3    När du finansierar ditt konto eller gör ett uttag från ditt konto, kan vi begära dokument, så som en kopia av ett ID-dokument, räkningar, kreditkort kopiera de 4 sista siffrorna bara, och ett kontoutdrag.

4.    Kunderna ger frivilligt Bolaget de personuppgifter som samlas in på följande sätt:

4.1    Efter avslutad elektronisk registreringsformulär som släpps ut på bolagets hemsida eller på bolagets Mini webbplats (er).

4.2    När du sätter in eller gör ett uttag från handelskonton, ger kunder frivilligt nödvändiga dokument.

4.3    Vid handel genom företagets system.

4.4     När du kontaktar Bolaget eller svarar på en befordran som annonseras.

5.    Det finns vissa uppgifter som indirekt kan insamlas av företaget som: IP-adress, operativsystem, konfigurationsprogramvara och användning av cookies.

6.    Bolaget kommer att utnyttja information som samlats in från kunder för följande ändamål:

6.1    För att verifiera kundens identitet.

6.2    Att inrätta, underhålla och förvalta kundernas personliga handelskonto.

6.3    För att behandla insättningar och uttag i kundernas personliga handelskonto.

6.4    För att hålla kunderna uppdaterade med nyheter, uppdateringar och nya erbjudanden.

6.5    För att analysera kundaktivitet i syfte att förbättra och ge kunderna de bästa produkterna och tjänsterna.

6.6    Att tillhandahålla kunderna högklassig kundservice.

7.    Bolaget delar inte någon kundinformation med utomstående tredje part. Endast under nedanstående omständigheter kommer kundens personliga information delas:

7.1    För att öppna, driva och underhålla ditt personliga handelskonto, kan Bolaget dela information med tjänsteleverantörer som advokater, revisorer och andra finansiella proffs.

7.2    För att skydda mot bedrägerier, penningtvätt, obehöriga transaktioner, fordringar eller övriga skulder.

7.3    Företaget kan dela information med medlemsförbunden och införande av mäklare, främst för beräkning av dessa enheters ersättning.

8.    Länkar

8.1    Länkar till externa webbplatser kan hittas på bolagets hemsida. Bolaget tar inget ansvar för innehållet på externa webbplatser och råder alla kunder att läsa integritetspolitik på de externa webbplatserna innan du lämnar någon personlig information.

8.2    Bolagets sekretesspolicy gäller endast information som samlas in av företaget.

AML Policy

Både bolaget och klienten är föremål för Anti penningtvätt lagar och förordningar, som gäller i hela världen såväl som lokalt. Kunden måste vara medveten om och förstår att:

Hans / hennes användning av Bolagets hemsida och tjänster skall ske endast med enlighet med tillämplig lag och inte för någon brottslig verksamhet.

Alla pengatransaktioner från eller till Kunden skall överensstämma med AML lagar och förordningar, och de medel som klientens överföringar till bolaget inte härrör från någon kriminell eller annan olaglig verksamhet.

Kunden är skyldig att tillhandahålla sann och uppdaterad information om sig själv, för att möjliggöra för bolaget att identifiera identiteten på klienten när du tar emot och överför medel till och från klienten.

Återbetalning av medel från bolagets sida till Kunden kommer att vara i samma valuta och samma konto / kreditkort som medlen ursprungligen överförts, om inte bolaget har beslutat, genom eget gottfinnande, att lämna tillbaka de medel till ett annat konto hos kunden.