Index

Index

 

Ett index (plural: index) är en portfölj, som inkluderar aktier, som kan köpas på en ekonomi- eller värdepappersmarknad. Alla index som Nasdaq eller Dow Jones Industrial Average, följer utvecklingen för utvalda inflytelserika företag i syfte att utvärdera och förutsäga den ekonomiska utvecklingen. Detta är ett enkelt sätt att mäta värdet av en specifik del av aktiemarknaden.

Index har många olika klasser. Ett globalt index, som namnet antyder, innehåller inflytelserika företag oavsett vart i världen de finns. På samma sätt, utvärderar ett nationellt index hur en viss nation beter sig på aktiemarknaden. Nationella index kan ge oss en uppfattning om tillståndet i den nationens ekonomi.

Du har också index som utvärderar en specifik sektors prestation på marknaden. Ett exempel är ett index på läkemedels- eller bioteknikföretag. Andra typer av index följer företag baserat på deras storlek, vilken typ av förvaltning de har och så vidare.

Några index har många variationer på hur aktiens egenskaper ska klassificeras. Standard och Poors (S & P) är ett extremt exempel med 500 versioner. Sådana index kan variera beroende på ett antal faktorer, bland annat hur deras komponenter värderas och hur utdelning sker.